การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
——————————
รู้ค่า ความดันฯ ทันรักษา
รู้ค่า ชีวิต คิดแก้ไข
รู้ค่า เปลี่ยนทิศ วิถีใหม่
รู้ค่า จักห่างไกล โรค NCDs

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก >>>http://thaincd.com/