ผลไม้ใกล้ตัวที่กินแล้วอ้วน

    ทราบหรือไม่ว่าการกินผลไม้
นอกจากมีประโยชน์      แล้วยัง
สามารถทำให้อ้วนได้อีก …

     การกินผลไม้    กินแล้วดี       มี
ประโยชน์มากมาย แต่บางครั้ง
ก็ต้องเลือกกินและกินในปริมาณ
ที่พอดี เพราะมีผลไม้บางชนิด
ที่มีน้ำตาลสูง ซึ่งอาจจะทำให้
อ้วนได้

     ผลไม้ที่กิน แล้วอ้วนสุด ๆ คือ

     อันดับ 1 คืิอ กล้วยไข่

     อันดับ 2 คือ กล้วยน้ำว้า

     อันดับ 3 คือ ขนุน

     อันดับ 4 คือ กล้วยหอม

     อันดับ 5 คือ มะม่วงน้ำดอกไม้สุก

     อันดับ 6 คือ ลำไยกะโหลกเขียว

     อันดับ 7 คือ ลองกอง

     อันดับ 8 คือ เงาะ

     อันดับ 9 คือ ลางสาด

     อันดับสุดท้ายน้ำตาลน้อยสุด คือ ละมุด

     แต่ ทุเรียน ก็เป็นผลไม้ ที่ขึ้นชื่อว่ามีน้ำตาลสูงมาก ๆ
ใครที่กินรับรองอ้วนแน่

     ส่วนผลไม้ที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน ได้แก่ แอปเปิ้ล ชมพู่
ฝรั่ง มะม่วงดิบ มะละกอ และ แตงโม    รู้อย่างนี้แล้ว ถ้าไม่
อยากอ้วนจนเกินไป ลองหาผลไม้ที่กินแล้วไม่อ้วนมากิน
กันได้.

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.dailynews.co.th